Utrecht

                 
Op de toren van de Dom in Utrecht staat Sint Maarten, de beschermheilige van de stad.
Zie luchtfoto (even naar rechts schuiven!) en ook Het Utrechts Archief.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto maart 2003; vanen en foto's Egmondkapel oktober 2008
Grotere kaart weergeven
google earthOorspronkelijke vaan ca 1382
Egmondkapel
  
  
        
Boven: Sint Maartensgroep ca 1480
Onder: Oorspronkelijke vaan
ca 1382; foto 1905 J.W. Deetman
Egmondkapel
        
Replica. Egmondkapel
  
  
  De Domtoren is de hoogste kerktoren van Nederland: 112 meter en 32 centimeter. De toren is gemaakt van rode baksteen en witte kalksteen. De fundering van de toren is op een bed van zwerfkeien. In het bovenste torendeel bevindt zich het carillon. De hoogste omloop ligt op 102 meter. Boven op de torenspits staat de windvaan in de vorm van Sint Maarten die zijn mantel deelt met een bedelaar.
De Domtoren heeft geen aparte kleuren die een betekenis moeten vormen. Het is gewoon een toren die gebouwd is met baksteen en kalksteen.
Tijdens de restauratie van 1901 tot 1931 werd onder andere het ijzeren hek op de eerste verdieping vervangen door een stenen balustrade. De spits van de toren wordt een paar meter verhoogd en er komt een nieuw windvaan. De Dom wordt verhoogd tot 112,5 meter. Ook dan is de Domtoren de hoogste toren van Nederland.luchtfoto Domkerk.