Workum

                

Op de toren van de grote kerk in Workum staat het gemeentewapen van Workum met een wapperende vaan.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's (april 1993); juli 2004


foto: Hans Speerstra

Hans Speerstra: ik vond een foto van 1974 van de vaan die opnieuw met bladgoud was bekleed en nog geplaatst moest worden. Rechts van de houder lijkt wel iets van het workumer stadswapen zichtbaar (de lelies zijn heel duidelijk wanneer je je realiseerd dat de omtrek van de lelies is weggehaald). Links is de adelaar die ook in het Workumer stadswapen zit. Bij het vergroten van de vaan zie je ook hier en daar wat initialen staan.

Het gemeentewapen van Workum

bron: International Civic Heraldry