Makkum

                 

Op de toren van de hervormde kerk in Makkum staat een fabeldier waarvan de voorkant een paard voorstelt en de achterkant een vissenstaart. Op het koor staat een vaan met een leeuw.

Scheepswindvanen in Friesland (S. ten Hoeve, in Jaarboek 1994 van het Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer) zegt erover: "Het fabeldier op de kerktoren van Makkum wordt onterecht wel aangeduid als een zeepaardje. Bij de vernieuwing van de toren in 1872 werd de windvaan niet herplaatst, maar in 1910 werd hij opgespoord door T.H. Kingma, die er voor zorgde dat hij zijn oude functie herkreeg."
Volgens S. ten Hoeve (Publicatie nr 53 december 1996 Stichting Alde Fryske Tsjerken) is het wapen van Bonno van Donia.

terug naar Vaantjeskaart van Nederland   foto's juli 2004