Nazaten van Berend Jacobs Logtenberg en Hendrikje Jansen
E.W. (Pim) Brascamp, Bosweg 12, 6704 AM Wageningen; 0317-416331

sends e-mail to Pim Brascamp

e-mail

Versie 3 januari 2016.

Berend Jacobs Logtenberg en Hendrikje Jansen kochten in 1764 de boerderij De Dam te Duur, gemeente Olst van de minderjarige Hendrik Geerlichs. Daarvoor woonden Geerlich Albers en Gerritje Jansen op De Dam, en daarvoor Albert Hendriks ten Dam en Derkjen Gerrits, die De Dam in 1730 vermaakten aan hun zoon Geerlich. Het echtpaar Logtenberg-Jansen had 10 kinderen. Mijn vader huldigde het standpunt dat alle boeren in de IJsselstreek, laten we zeggen tussen Deventer en Zwolle, afstamden van dit echtpaar. Een nog erg incomplete proeve van de nazaten van De Dam is als WORD-file beschikbaar. Zoeken of een familienaam in de genealogie voorkomt kan natuurlijk in die file, maar ook door de zoekmachine te gebruiken.

Berend Jacobs en Hendrikje woonden waarschijnlijk op Katerstede De Lugtenberg of Plas (in 1807 eigendom van Berend Beumer), dat lag tussen de Zandwetering en het Erve Den Grooten Dam (dat is dezelfde boerderij als De Dam, in 1807 eigendom van Hendrik Hengeveld) en de Zandwetering. Ten zuiden van De Dam lag de Katerstede De Kleinen Dam (in 1807 eigendom van Gerrit Willems). Of Berend en Hendrikje na 1764 nog verhuisd zijn naar De Dam is niet bekend. Ze waren toen al een jaar of 70. (Bron: T. Hopman, die van W.G. Lugtenberg te Raalte de opinie heeft dat Berend Jacobs en Hendrikje op De Lugtenberg woonden. De ligging van de boerderijen heeft hij uit het Rechterlijk archief van het Schoutambt Olst inv nr 53).
Zie verder de kadastrale kaart van 1826 hier beneden. Daarop liggen wel de Kleine Dam en de Groote Dam. De Lugtenberg staat er niet op.

Aanvullingen zijn zeer welkom en worden zo snel mogelijk verwerkt.
Sommige personen stammen via meer dan één lijn van het echtpaar Logtenberg-Jansen af. Record tot nu toe is via zes lijnen.
Een bijzonder grote bijdrage is aan deze parenteel geleverd door René Kattenwinkel en door Pieter Heres. De gegevens van Pieter Heres staan op zijn genealogiesite en naast allerlei details zijn met name de nazaten van Gerrit Logtenberg en Hilligjen Jans Wijtenhorst (alle individuen waarvan het nummer begint met 131) van hem afkomstig. Verder zijn informanten: G.J. Aberson, L.A. Bakker, (kwartierstaat Helena Wilhelmina Maria Linnenbank), J.G. Bongers, E.H.B.B. Brascamp, H.J. Brascamp, J. Brascamp, L.G. Brascamp-Schoonman, P.J. de Jong, H. Logtenberg, P. Logtenberg, T.Hopman, E. Rottink-Kloosterboer, Eric Strunk, A. Veldhuis, de kwartierstaat van Marjon Jacoba Wassink en Nelleke Wienbelt-van Nieuwland. Wat betreft nazaten van Johannes Bredenoord en Eva Schokkenkamp is gebruik gemaakt van Historisch Welsum van Erna Zijlstra-Bleijerveld
Als de kaartjes niet op het scherm passen kan de linkerkolom weggeklikt worden.
De Dam lag aan de huidige Damshoekweg, iets ten noorden van de huidige boerderij Damshoekweg 1, aan dezelfde kant van de weg. Luchtfoto 1989.

Rechts: Kadastrale kaart 1826 Gemeente Olst Sectie B genaamd Duur 2e blad. Deze kaart wordt aan de bovenkant begrensd door de Zandwetering, waaraan de boerderijen de Lugtenberg, de Beumer en de Prins. Waar de Duursche Steeg over de wetering gaat ligt de Holleboom (bij de Holleboomsbrug) en aan de huidige Damshoekweg liggen de Kleine Dam, de Groote Dam (dat is De Dam) en de Haverkamp. De Damshoekweg loopt op de topografische kaart van 1883-1888 (herzien 1898) precies zo als op de kaart van 1826.
De Kleine Dam en de Groote Dam staan er beiden nog opgetekend.
Op een gegeven moment de weg is verlegd en gaat rechtsaf op het punt waar de perceelsscheiding tussen de Kleine en de Groote Dam de Damshoekweg snijdt. Niet met een rechte hoek (zoals dat bij de Groote Dam was) maar met een flauwere bocht. Zie daarvoor de vergelijking tussen de topografische kaart van 1963 en de kadasterkaart van 1826, hieronder. Op de kaart van 1963 staat de Kleine Dam nog ingetekend.

(Recht naar boven is het noordwesten; de luchtfoto is daarmee in overeenstemming gebracht. De kaartjes helemaal onderaan niet: daar is recht naar boven het noorden)
Van De Dam zijn geen resten te zien, wat geen wonder is daar de boerderij ca 1880 is afgebrand. Toch is het alsof het op de bewuste plek, rechts van de boerderij op de foto, wat hoger is. Fantasie doet veel. Foto 1992, ongeveer genomen vanaf het kruisje op de luchtfoto.