unlinked
Brascamp, Braskamp, Klein Braskamp: nog niet geplaatst in de stamboom
Brascamp, Braskamp, Klein Braskamp: not yet linked to the genealogy
       Braskamp Nederland, The Netherlands

Borculo, Eybergen
9-9-1641 & 22-9-1641
   Geschil tussen weduwe Brasscamps en Gerhardt Hessels over sloot tussen beider hoven die hij gedempt heeft.
Breukenprotocol der stad en heerlijkheid Borculo 1639-1648, 4a, blz 39 en 40. Uitgegeven door Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo, 1999.


Zutphen
12-10-1673
   Gerrit Breskamp b tot Borculo huwt Zutphen Metje Hermans, wonend alhier. Op suns in de broerkerk 7 nov. (Stads- en Streekarchief Zutphen). Gerrit is mogelijk een broer van Willem Breskamp.


Breda
5-12-1680
20-7-1683
  
doop Ursul Margriet, dv Cornelis Steen(s) en Anneken Brascamp
doop Geertruyd, dv Cornelisz Steens en Anna Braskamp.
.Amsterdam 27-2-1684   overleden kint van harmen braskam in den egelantirsstrat.
Dit bericht past noch bij de nazaten van Jan Braskamp noch bij die van Harmen Braskamp


Amsterdam 12-2-1736   Cornelis (Cornelies) Braskamp (ook Braskam) aangemonsterd op 12-2-1736 op de Castricum naar Batavia. Later op de Huis den Eult en de Gunterstijn, die vergaan is in 1742. Vermoedelijk daarbij verdronken en niet gerepatrieerd met de Horstendaal 19 september 1742. Misschien een zoon van Johannus Braskamp en Neeltje Wybrants.


Utrecht
20-12-1735
   Notariële acte met erfgenamen van Machteld Braskamp, overl 18-11-1735: Aletta Braskamp (geh met Gerrit Schoonenberg), Matthys Rhoos, Beernt Brascamp (te Creevel) en Elisabeth Braskamp (geh met Willem Willemse, te Meurs).
Creevel zal wel het huidige Krefeld zijn en Meurs is Nederlands voor Moers, 18 km ten noorden van Krefeld.
Aletta Braskamp was peetmoeder van Antonie van Es, geboren Maarssen 25-7-1745, en van Hendrik Moerkerk, ged 10-1-1743 in Maarssen. Gerrit van Schomberg en Alitta Braskamp hadden een zoon Pieter, gedoopt 15-10-1730 in Maarssen.


Borculo
2-6-1738
18-7-1738
   Leentie of Leentje Brascamp, vroetvrouw, ORA Borculo inv nr 28.Groenlo
15-5-1740
   DTB Groenlo (archiefnummer 794 pgn 288/3) Jacob op 't Veen, weduwenaar van Maria te Bulte in Beltrum x Hendersche Braskamp (Breskamp), weduwe van Jan Warinck in Neede. (Daar Maria op de Bult genoemd wordt als zijnde de vrouw van Jacob Horck, is het waarschijnlijk dat Jacob op 't Veen dezelfde persoon is als Jacob Horck) (info: Marcel Horck).
Blijkens het trouwboek van Neede trouwt Jacob op 't Veen uit Beltrum op 16-5-1740 met Henderske Brascamp onder Nede en trouwt hij, dan geheten Jacob Ten Horkenborg, weduwenaer van wijlen Henders Ten Braskamp, op 18 mei 1747 met Jenneken Koorzen, weduwe van wijlen Lambert Leugemors onder Neede (ingeschreven 1-5-1747).
Ook in Neede trouwt op 20-5-1714 Jan Wargerink met Hendrickjen Braskamp. Zouden Jan Warinck en Jan Wargerink dezelfde personen zijn?


Delft
31-5-1750
   overl Bernardus Braskam, in Indië, waar hij aankwam in 1746.
.Delft
4-12-1802
   Den 4e December 1802 Hendrik van der Storm, JM: geb alhier, en wonende aan de Vlamingstraat met Johanna Brauskamp, JD: geb. in den Haag en wonende mede aldaar.
Trouwinschrijving Delft: Datum ondertrouw 4-12-1802, datum trouwen 19-12-1802. Hendrik van der Storm, jongeman met Johanna Braskamp, jonge dochter.
(Ondertrouwboek Nieuwe Kerk Delft.)


Delft
12-5-1806
   Hendrik van der Storm, geb Delft 28-4-1779, godsdienst Ned Herv, Mr koperslager, gehuwd met Johanna Braskam, geb Den Haag 17-10-1779. Kind Johanna Hendrika


Delft
3-3-1855
   overl Hendrik van der Storm, bijna 76 jaar, meesterkoperslager, geboren en wonend te Delft, echtgenoot van Johanna Braskam, zonder beroep, wonend Delft, zoon van Hendrik van der Storm, in leven varensgezel, overl op zee en van Johanna Cieremans zonder beroep, alhier overl. Hij overleed in de Papesteeg wijk 5 no 468, aangegeven door leden begrafenisfonds.


Delft
17-10-1858
   overl in de Papesteeg wijk vijf nommer vier honderd acht en zestig alhier Johanna Braskam, oud 79 jr, zonder beroep, geb Den Haag, wed van Hendrik van der Storm, in leven meester koopslager mede alhier overleden. Dochter van Arnoldus Braskam en van Johanna Timmermans,beiden overleden te 's-Gravenhage zonder beroep. (Burgelijke stand)


Diemen
8-9-1821
   overl Trijntje Braskamp Hoogland, leeftijd 2 dagen, dv Klaas Hoogland en Leentje Dorland


schilder, painter
geb, born ca 1895
   De schilder Th Braskamp, misschien uit Amsterdam, schilderde in het begin van de 20e eeuw.
The painter Th Braskamp, perhaps from Amsterdam, painted in the beginning of the 20th century.


G.Th. Kempe
geb, born 1911
   Dr G.Th. Kempe gebruikte als verzetsman in de 2e wereldoorlog als schuilnaam Ger Braskamp.


Ruisbroek
16-10-1920
   Isidoor Braskamp, overl Ruisbroek 9-8-1916, getrouwd met Theresia van Roy. Mogelijk een zoon van Louis Braskamp.


na 1984   Achterop een ansichtkaart van het Academisch Ziekenhuis Der Vrije Universiteit staat "Uitg. Braskamp. Tot op heden geen uitgever, drukkerij of boekhandel gevonden die daarvoor verantwoordelijk zou kunnen zijn.


Maaseik
31-12-1997
   Internet: Belgian family names. Braskamp, Hamont-Achel [arr. Maaseik P. Limburg] Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik.


Amsterdam
sept 2005
   Anita Braskamp over lelies en stuifmeel in "Lezers voor Lezers" in het kookmagazine Boodschappen van Poiesz.
Tien jaar later bestaat het bericht nog steeds, maar nu van C.I.V. Superunie B.A.; in 2017 niet meer.


14-2-2007   Blijkens een publicatie van het CBR is M. Braskamp RIS-instructeur (Rijopleiding in stappen) bij autorijschool Nouveau VOF in Tilburg.


    
Braskamp Duitsland, Germany
There are a few unlinked Braskamps in Germany, but on top of that there were Braskamps from German origin in US.
    
Brascamp, Braskamp, France
Copains Annie Brascamp (Fischer), born about 1950. Perhaps spouse of Jacki Braskamp.
    
Braskamp United Kingdom
According to ancestry.com there were a few unlinked Braskamps in the UK. One is linked to the branch of Engelbert Brascamp, and the others were in fact not called Braskamp. For one individual the original record needs to be visited to find out whether he really was called Braskamp.
    
Braskamp USA
   Most of the American Braskamps below come from a worldwide search in search.ancestry.co.uk

Census 1905   1905 Des Moines Ward 1, Polk, Iowa: Homer Braskamp. Probably Harold Homer Braskamp, born 1903 Paullina.
Census 1900   Cox Mills, Barbour, Alabama: Geo Braskamp, born 1847 Alabama, married Lottie, born 1849 Alabama, 5 children William (1875), Sallie (1877), Corrie (1879), Lucy (1881) and Efrain (1885).
Looking at the text it rather reads George Broekamp.
Census 1900   Blue Grass, Scott, Iowa: August Braskamp, born 1873 Iowa, married Minnie, born 1876 Iowa, two children Walter (1894) and Ella (1897).
The parents of both August and Minnie are from Germany. The family name looks more like Bierkamp.
Census 1900   Preston, Caroline, Maryland: Andrew Braskamp, born 1842 Maryland married Luisa (1848 Maryland).
Census 1910   Covington Ward 1, Kenton, Kentucky: Wm Brarkamp (Braskamp) born 1883 Kentucky, married Mary, born 1884 Ohio.
Census 1900   Sundown, Redwood, Minnesota: Christ Braskamp, born 1851 Denmark, married Margaret, born Denmark 1884, 3 children Anna (1884), George (1888) and Cora (1899).
The written text is very unclear, but looks more like Bredstrup. The Missouri marriage records 1805-2002 show Mr Christ Braskamp married 2 November 1875 St Louis with Mrs Schorr Rosie Simmerline. The scan of the written text is not readable.
Census 1920   Spadra, Johnson, Arkansas: King J. Braskamp, born 1896 Arkansas, married Inez M. Braskamp, born 1894 Arkansas; From the written text is is clear that King was called Basham.
Census 1920   Baltimore Ward 8, Baltimore (Independent City), Maryland: George Braskamp, born 1869 Maryland, children Josephine Braskamp (1899) and Catherine Braskamp (1901).
Inspecting the text leads to a head of family Harry Clark, with George Braskamp as a brother in law, Joseph as Harry's nephew and Catherine as Harry's niece.
Census 1920   Iowa: Marie Braskamp, white, 35 years old, born Holland, county Woodbury, Sioux City, Twenty third 510. lodger with Helmer Green. She emigrated to the US from Holland in 1887, apparently 2 years old. With the census 1905 she lived in Sioux City, Woodbury, Iowa, 1411 Pierce.
Census 1920   East Jordan, Charlevoix, Michigan: Edward Bashaw (also Braskamp) born 1882 New York, married Nonery, born 1864 Ohio.
Census 1920   Charrette, Warren, Missouri: Herman Braskamp born 1852 Missouri, married Whileme Braskamp, born 1857 Berlin.
Inspecting the text Herman is clearly called Breskamp.
Census 1920   Union, Butler, Nebraska: Theodore B. Brochtrup (Cleon B Braskamp) born 1889 Wisconsin.
Census 1920   Cincinnati Ward 1, Hamilton Ohio: Frank Braskamp, born 1876 Indiana, married Susan, born 1884 Ohio, son Engelbert Braskamp (born 1907 Ohio).
Frank's father is from Holland (Dutch) and his mother from Ohio. Susan's parents are from Austria (nationality German).
Census 1920   Norwood Ward 4, Hamilton Ohio: Hester Braskamp (seems clearly Braskamp and not Beaehamp), born 1903 Kentucky.
Census 1920   Elba, Dodge, Wisconsin: Henry Braskamp, about 1879 Holland, married Mamie, born about 1879 Wisconsin, children Darold H (1904 Wisconsin), Elmer W (1906 Wisconsin) and Lucile S (1909 Wisconsin).
Census 1930   Grand Rapids, Kent Michigan: William Braskamp, born ca 1898 Michigan, married Lottie born 1897, son Eugene, born 1925.
Inspecting the text it happens to be William Bowkamp, married to Lottie Platter Bowkamp, living in the same house as Lucy M. Platter, Lotties sister.
Census 1930   Beat 5, Lee, Mississippi: Anna Braskamp, geb ca 1911 Mississippi
Inspecting the text looks more like Broscamp.
Census 1930    Beaumont, Jefferson, Texas: J.E. Braskamp, born 1907 Texas, married Bessie (1907 Texas), sun Lloyd A. born 1929 Texas.
Inspecting the text looks like Baskamp
Census 1930   1930 Hopewell, Hopewell (Independent City), Virginia: Charles L Braskamp, born 1902 Florida.
Inspecting the text looks like Beauchamp.
Census 1930    Casper, Natrona, Wyoming: Mark Braskamp, born 1895 Tennessee.
Census 1940    Worcester, MD: Franklin Braskamp, born 1879 Maryland, with wife Kate and daughter Margaret (age 17)
Census 1940    Houston, Harris, TX: Walter R Braskamp, born 1900 Texas, and wife Stella, children Jack A Braskamp (13) and Alford J (10), and sisters in law Edith Spurger (16), Mildred Spurger (15). Inspecting the record, the family name more resembles Beauchamp or perhaps Brauskamp.
Census 1940    South St Paul, Dakota, Minnesota: Fred Braskamp (abt 1880, Germany) and Elizebeth Braskamp, daughter Ella (35).
    
Brascamp y Braskamp Brasil
   Auto Peças Braskamp, Rua Américo Brasiliense, 1280 - Chácara Santo Antônio Tel: 5184-0092/ 5183-3755.
   Brascamp Gesso Acartonado Isolação Termo-Acústica, Av. Papa Paulo VI n° 630 - Jardim do Trevo Campinas - SP - CEP. 13030-000 (former website)